GİZLİLİK POLİTİKASI ve SÖZLEŞMESİ

“Kızılcan Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“KIZILCAN DANIŞMANLIK”) Web Sitesi”, “KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi” veya “Web Sitesi”; KIZILCAN DANIŞMANLIK’a ait tüm ana ve/veya alt web siteleri ile portalları anlamına gelmektedir.
KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi’nin gizlilik koşulları bununla ilgili genel kurallar, özel şartlar, yasal sorumlulukları içeren işbu Gizlilik Politikası ve Sözleşmesi’nin KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen gizlilik hükümlerinin sizin için uygun olmaması halinde lütfen KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi’ni kullanmayınız. Web Sitesi’ni kullanarak veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı elektronik formları doldurarak işbu metinde yer alan yazılı şartları kabul etmiş sayılırsınız.
KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir. Toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için KIZILCAN DANIŞMANLIK bünyesinde kullanılmaktadır.
KIZILCAN DANIŞMANLIK, Web Sitesi Kullanıcısının İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak;

- Kimlik Bilgisini,
- Site içi Hareket Bilgisini,
- IP Bilgisini,
- Kullanıcı Bilgisini,
- Hukuki İşlem Bilgisini,
- İletişim Bilgisini,
- Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini,


ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak KIZILCAN DANIŞMANLIK İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.
KIZILCAN DANIŞMANLIK, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe ve ilgilinin açık rızası olmadıkça kişisel bilgilerinizden herhangi birini üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda KIZILCAN DANIŞMANLIK, işbu \"Gizlilik Politikası ve Sözleşmesi\" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
KIZILCAN DANIŞMANLIK kullanıcılarla akdettiği \"KIZILCAN DANIŞMANLIK Üyelik Sözleşmesi\"\'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu ve kanunda gösterilen diğer hallerdir.
KIZILCAN DANIŞMANLIK, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
KIZILCAN DANIŞMANLIK Web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. KIZILCAN DANIŞMANLIK, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerez Cookie Politikası

Cookie, sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda KIZILCAN DANIŞMANLIK, belirli bilgileri Kullanıcı’nın bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır.
Kullanıcı’nın internet sitesi dolaşımında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlarla KIZILCAN DANIŞMANLIK tarafından işlenebilmekte ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda KIZILCAN DANIŞMANLIK, internet sitesi üzerinden Kullanıcı’ya özel hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak; özel tanıtım yapmak; sayfa içeriklerini Kullanıcı’ya göre iyileştirmek; Kullanıcı deneyimini geliştirilmek; promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilir; Kullanıcı’dan toplanan bilgileri işleyebilir ve üçüncü kişiler gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kullanıcı, KIZILCAN DANIŞMANLIK ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir.
İşbu politika kapsamında Site veya üçüncü kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, site veya üçüncü kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan üçüncü kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları

İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcının bu Site’yi ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

Kızılcan Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Adalet Mahallesi, Manas Bul. Folkart Towers A Kule No:47 K.28 D.2809 Bayraklı/İzmir
Email: destek@armagankizilcan.com