YASAL UYARI

Kızılcan Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, işbu site ve sitede verilen eğitim paketleri; Facebook web sitesi ve Facebook şirketinden tamamen bağımsız olup Facebook’un yan veya alt şirketi konumunda değildir.

Kızılcan Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, nezdinde verilen işbu eğitim paketleri kapsamında belirtilen beyanlar hiçbir şekilde gelir elde etme taahhüdü olmayıp; münhasıran para kazanma potansiyeli olan alanlara ve yöntemlere ilişkin birer yönlendirme ve tavsiye niteliğindedir. Söz konusu tavsiye ve bilgilere dayalı olarak tarafınızca geliştirilecek ticari işlerde başarı oranınızı işbu eğitimler kadar kendi ticari itibarınız, iş etiğiniz, iş beceriniz, müşteri portföyünüz, sosyal ilişkileriniz vb. etkenler de etkileyecektir.
Tarafınızca geliştirilen ticari işler ve işbu eğitim programı ile edinmiş olduğunuz tecrübelere dayalı işlemler sonucunda meydana gelen zararlardan dolayı şirketimizin hiçbir şekilde mesuliyeti bulunmamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için GELİR KAZANDIRMA TAAHHÜDÜNDE BULUNULMADIĞINA İLİŞKİN UYARI başlıklı metnimizi inceleyiniz. Tarafınızca yapılan eylemlerden dolayı her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.
Eğitim paketimiz ve şirketimiz hakkında başkaca sorularınıza yanıt verebilmemiz için aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GELİR KAZANDIRMA TAAHHÜDÜNDE BULUNULMADIĞINA İLİŞKİN UYARI

UYARI: İşbu eğitim paketi kapsamında gelir/para kazanma/kazandırma taahhüdü, sözü veya beyanı bulunmamaktadır.

1-) Önemle belirtmek isteriz ki Kızılcan Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden almış olduğunuz hizmet ve/veya paketler dolayısıyla oluşturduğunuz projeler ve/veya çalışmalar dolayısıyla ekonomik gelir elde edeceğiniz konusunda şirketimizce tarafınıza verilmiş hiçbir taahhüt veya söz bulunmamaktadır.
2-) Söz konusu eğitim paketleri içerisinde belirtilen gelir elde etme durum ve örnekleri sadece ve sadece birer örnek olup, söz konusu paketlerdeki sunmuş olduğumuz tavsiyelere uymanız halinde para kazanabilme ihtimalini olduğunuzu göstermek amacı ile sizlerle paylaşılmıştır. Örneklerde belirtilen kazanç miktarlarının hiçbirisi şirketimizce tarafınıza verilen bir kazanç taahhüdü değildir. Eğitim paketlerde yer verdiğimiz bilgilerden sadece birine dayalı olarak geliştirmiş olduğunuz projeler açısından; eğitim paketlerimizdeki bilgilerin birer bileşen şeklinde bir bütün olduğunu hatırlatır; sadece ve sadece tek ve/veya birkaç bilgiye dayalı olarak geliştirilen işlerde her türlü riskin tarafınız üzerinde olduğunu hatırlatmak isteriz. İşbu iş geliştirmeleri tarafınıza maddi parasal olarak maddi kazanç sağlayabileceği gibi reklamsal ve tanınma kredisi sağlama ihtimali bulunmaktadır.
3-) Geçmişte kullanılan ve kazandıran yöntem, strateji ve çalışmaların gelecekte yapacağınız işler açısından gelir getireceği konusunda hiçbir garanti veya taahhüt bulunmamaktadır. İşbu eğitimler kapsamında daha önceden kazandırmış olan yöntemlere bakılarak ortalama kazanç belirleme ihtimali bulunmamaktadır.
4-) Söz konusu eğitimler kapsamında verilen bilgi ve tavsiyelere uygun olarak işlemler yapıldığında dahi ülkesel ve küresel çaplı ekonomik gelişmelere bağlı olarak ekonomik kazancın istenilen seviyeye gelmeme ihtimalinin bulunduğunu önemle belirtmekteyiz.
5-) Söz konusu eğitimlerde verilen bilgi ve tavsiyelere uyulsa dahi ticari hayatta kişilerin sübjektif özelliklerinin(sosyal özellikleri, düşünce yapısı, iş etiği, eğitim durumu, müşteri portföyü vb.) ticari işin gelişmesinde etkili olduğu aşikardır. Bu sebeple işbu eğitimlerin gelir kazandırma taahhüdü anlamına gelmediğini tekraren bildiririz.
6-) İnternet ortamında yapılan ticari işlerde her zaman için öngörülemez riskler bulunduğunu, bu sebeple herkes tarafından yapılmasını mümkün olamayabileceğini belirtmek isteriz.
7-) Özetle ve önemle belirtmek isteriz ki işbu eğitimler kapsamında verilen bilgi ve tavsiyeler tamamen öneri ve ticari hayata ışık tutma amacında olup hiçbir şekilde kesin taahhüt anlamını haiz değildir.
8-) Eğitim paketi içeriğinde paylaşılan bilgi, tavsiye ve uyarılara uyup uymayacağınız, uyarsanız hangi ölçüde uyacağınız tamamen tarafınızın takdirindedir. Sağlıklı bir karar verebilmek adına kendinize sürekli olarak kendi alanlarında uzman danışmanlar(avukat, mali müşavir vb.) bulundurmanızı tavsiye ederiz.
9-) İşbu eğitim paketimizde verilen bilgi ve tavsiyeler nedeni ile tarafınızın uğramış olduğu iddia edilen zararlardan şirketimizin hiçbir şekilde mesuliyetinin bulunmadığını önemle belirtiriz.
10-) Söz konusu eğitim paketi ürünü fiyatı; ürünün size kazandıracağı teknik ve ticari donanımın yanında oldukça makul olduğu aşikardır. Alanında sık rastlanmayan bir eğitim paketi olarak eğitim ücreti de tarafımızca paketin sübjektif özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir.